بصورت خلاصه، عرض شود که

جوانیم و جویای نام!

عاشق کاری هستیم که انجام میدیم

از خیر کارمندی گذشتیم! باچندتا وسیله‌ی کوچیک نجاری شروع کردیم و چسبیدیم به کاری که دوسش داریم. کار با چوب همیشه لذتبخشه...

پروسه کاری ما

ما معمولا دنبال طرح های جدید می‌گردیم. با نرم افزار طراحی و مدلسازی می‌کنیم و بعدش میریم برای ساخت...

تیم ما

کار تیمی همیشه جوابه!

میثم

برنامه نویس باسابقه، نجار تازه‌کار!

میثم‌خان! خان بالابرره! معمولا مخالف! عاشق اکتشافات غیرعلمی و پیچوندن سفارشات مشتریان!

همایون

بیکار دیروز، نجار امروز!

همایون‌خان! خان پائین‌برره! معمولا بی‌حال! عاشق تفریحات ناسالم با دوستان و پیچوندن سفارشات مشتریان!

اگه طرح یا محصول خاصی مدنظرته

ساختش رو به ما بسپار

۱۴۰۰
سال شروع
۸۲۴
مشتری راضی
۹
همکاری با شرکت‌های دیگر
۱
کارگاه
۲
نفر نیروی کار
۱۱۲۸
سفارش ارسال شده